O Karinskiy

 • Zgoda Kliknięcie przycisku „Aplikuj” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji (dotyczy sytuacji wyrażenia oddzielnej zgody), prowadzonych przez Pracodawcę. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
 • Wyświetlono 6

Edukacja

 • 2005 - 2007
  Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny imienia N. E. Baumana, Moskwa, Rosja

  Magister’s degree

  Maszyny i technologii wysokowydajnej obróbki materiałów

 • 2000 - 2005
  Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny imienia N. E. Baumana, Moskwa, Rosja

  Bachelor’s degree

  Maszyny

Doświadczenie

 • 2022 - 2023
  Airoptic Sp. z o.o.

  Inżynier konstruktor-mechanik

  Projektowanie elementów i podzespołów mechanicznych do optycznych analizatorów gazowych;
  Przygotowywanie specyfikacji technicznej oraz rysunków 2D i 3D;
  Prowadzenie dokumentacji technicznej dla produkcji;
  Współpraca z innymi wydziałami firmy.

 • 2022 - 2022
  Lubandy.Logistic.Services Polska Sp. z o.o.,

  Inżynier

  Wykonanie rysunków technicznych 2D i 3D dla dokumentacji technicznej;
  Kontakt z różnymi wydziałami, zaangażowanymi w działanie spółki;
  Przygotowanie prezentacji projektowej i dokumentacji przetargowej.

 • 2020 - 2021
  Aeropribor Voskhod S.A. Moskwa, Rosja

  Starszy Inżynier-Konstruktor

  Kompletowanie dokumentacji do klientów i podwykonawców;
  Rozwiązywanie zadań i problemów technicznych związanych z konstrukcją;
  Współpraca z klientami oraz kontakty z 5 podwykonawcami części mechanicznych jednocześnie.

 • 2013 - 2019
  UOMZ S.A. Moskwa, Rosja

  Kierownik działu projektowego

  Zarządzanie działem projektowym, składającym się z siedmiu projektantów;
  Obsługa korespondencji, związanej z projektami firmy;
  Koordynacja działaniami zespołu;
  Konsultacja podwładnych, współpraca z kilkunastoma podwykonawcami;
  Projektowe i konstruktorskie nadzorowanie na produkcji.

 • 2007 - 2013
  UOMZ S.A. Moskwa, Rosja

  Inżynier-Konstruktor

  Inicjacja wdrażania usprawnień procesu produkcji;
  Konstruowanie nowych elementów i wprowadzanie do 20 zmian konstrukcyjnych corocznie w już
  istniejących;
  Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i wspieranie nowych wdrożeń, oraz projektów
  związanych z poprawą jakości oraz redukcją kosztów dziesięciu wyrobów;
  Nadzór nad montażem i uruchomieniem 8 dużych i małych urządzeń;
  Przygotowywanie specyfikacji technicznej i rysunków, prowadzenie dokumentacji technicznej dla 2
  istniejących przyrządów.

Języki

Angielski
Pośrednik
Polski
Biegły
Rosyjski
Biegły

Wyróżnienia i nagrody

Umiejętności